Motorsport Bezpečnost Členství v klubu

O klubu

AUTOMOTOKLUB MOST v AČR je pobočným spolkem AUTOKLUBU České republiky, jehož hlavním cílem je:
 • rozvoj motorismu jako celku s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí
 • zvyšování bezpečnosti silničního provozu, spolupráce s autoškolami a dalšími institucemi, provozování dětského dopravního hřiště
 • organizování programů a akcí v oblasti prevence nehodovosti silničního provozu, dopravní výchovy a vzdělávání a prevence protidrogové
 • řízení a vykonávání příslušné oblasti motoristického a nemotoristického sportu, včetně všech činností s tím souvisejících, zejména vydávání licencí, přípravy sportovců a činovníků a s tím spojeného stanovování příslušných poplatků a kontroly
 • pořádání sportovních podniků a dalších akcí
 • veřejně prospěšná činnost
 • všestranné zlepšování podmínek pro rozvoj automobilového a motocyklového sportu a reprezentace doma i v zahraničí
 • všestranná podpora mladých a začínajících motoristů a péče o jejich růst v jednotlivých zájmových oblastech, se zvláštním zaměřením na talentovanou mládež
 • podpora a rozšiřování možností mototuristiky doma i v zahraničí
 • budování a provozování zařízení pro výuku a vzdělávání motoristů
 • poskytování informací z oblasti motorismu, motoristického a nemotorového sportu, z oblasti dopravy a organizování cest, informací dopravních a dalších motoristických informací
 • spolupráce při provozování hotelů, motelů, motorestů, kempinků, tábořišť karavanů
 • publikační a propagační činnost
 • uchovávání památek dokládajících vývoj motorismu

Na podporu své hlavní činnosti klub vykonává v souladu s právními předpisy i vedlejší činnosti výdělečné povahy.

STANOVY ke stažení