Motorsport Bezpečnost Členství v klubu

Členské příspěvky na rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 5. ledna 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás jménem AUTOMOTOKLUBU MOST v AČR požádat o úhradu členských příspěvků na rok 2018. Výše příspěvku za klubové individuální členství činí 100 Kč za osobu a rok.

Prosíme o zaslání předepsané částky na účet mosteckého automotoklubu číslo 2111830655/2700. Jako variabilní číslo uveďte číslo Vaší členské karty. Rozhodnutí o výši registračního poplatku vyplynulo z usnesení X. výroční konference Autoklubu ČR (AČR) konané 2. prosince v jeho pražském sídle v Opletalově ulici. Příjemcem příspěvku není Automotoklub Most, ale právě zastřešující ústřední organizace, kam vybrané peníze poputují.

Děkujeme. S přáním všeho dobrého, úspěchů a pevného zdraví v novém roce se těšíme na další vzájemnou spolupráci.

S pozdravem

Jana Svobodová

Předsedkyně AMK Most


Další články